A KIFÜ
HPC


Az NIIF Program

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végrehajtott NIIF Program - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és a kutatás számára, de egyúttal követendő példával is szolgál az országszerte folyó informatikai fejlesztésekhez.

Az NIIF Program története a 80-as évek közepéig nyúlik vissza.

A Program a mintegy 30 éves történet eredményeire és tapasztalataira támaszkodik. A mára kialakult szervezeti keretek e hosszú folyamat eredményének tekinthetők.

Több mint 25 évre tekintenek vissza a nemzetközi kapcsolatok is. Ezek hátterét a fejlett európai országok színvonalának megfelelő magyarországi kutatási-oktatási infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások képezik.

A Program a mindenkori legkorszerűbb műszaki-technikai és alkalmazási hátteret igyekszik biztosítani a több mint 700.000 főnyi hazai hagyományos felhasználói közösség (kutatás, felsőoktatás, közgyűjtemények), valamint a 2014-től átvett és további mintegy 1,5 milliós létszámú köznevelési felhasználói kör (Sulinet: általános és középiskolák) számára.

A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikáció és kooperáció - ezen belül elsősorban a hazai és külföldi partnerekkel való kutatási és oktatási együttműködés, valamint a kutatás és oktatás kapcsán releváns hazai és nemzetközi információkhoz való hozzáférés - lehetősége közel 500 hagyományosan kiszolgált kutatási-felsőoktatási-közgyűjteményi és további több mint 4000 köznevelési intézmény számára áll folyamatosan rendelkezésre, az intézmények számát jóval meghaladó (összesen mintegy 5200) bekapcsolt intézményi telephelyen.

A KIFÜ honlapja

A szuperszámítógépekről

A KIFÜ szuperszámítógép szolgáltatása tudományos számítási feladatok futtatására, valamint tudományos célú adattárolásra szolgál. A jelenleg integrált szuperszámítógép-rendszer komponensei négy helyszínen találhatók:

  • Debreceni Egyetem
  • Budapesti KIFÜ központ
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Miskolci Egyetem

A tudományos számítási feladatok különböző típusainak minél szélesebb körű lefedettsége érdekében az egyes helyszíneken különböző felépítésű gépek találhatók: két helyszínen ccNUMA, három helyszínen pedig "fat-node" fürtözött megoldás. Az alrendszereket a KIFÜ nagy sávszélességű, alacsony késleltetésű HBONE+ adathálózatán keresztül, ARC grid köztesréteg, valamint harmonizált felhasználói azonosítás segítségével integráljuk egységes elvek mentén elérhető számítási egységgé. Az erőforrás jelenleg Magyarország legnagyobb tudományos számítás céljára felhasználható erőforrása, amely összesen 500 billió lebegőpontos művelet elvégzését teszi lehetővé másodpercenként.

A szuperszámítógép-rendszert a KIFÜ üzemelteti és fejleszti. A rendszerhez regisztrációt követően, minden olyan személy vagy kutatócsoport hozzáférhet, amely jogviszonyban áll a KIFÜ-vel. A gépen megtalálhatók és futtathatók a legkorszerűbb fejlesztőeszközök és tudományos számításra szolgáló alkalmazások, valamint, az KIFÜ adatközpontban elhelyezett alrendszer kivételével, valamennyi alrendszer kiegészül a számítási feladatok eredményeit megjelenítő vizualizációs eszközökkel.